MENȚIUNI LEGALE

Operatorul difuzării de programe televizate:

AMC Networks Central Europe S.R.O
Pobřežní 620/3
186 00 Praha
Republica Cehă
Cod statistic: 27112501
Sediul societăţii este şi adresa societăţii pentru relaţii cu publicul.
Telefon: +420 251 081 333
E-mail: infocz@ce.amcnetworks.com, info@ce.amcnetworks.com

 

Autoritatea de supraveghere pentru difuzarea programelor televizate este Consiliul de Radioteleviziune (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání).
Adresa: Škrétova 44/6
120 00 Praha 2
Republica Cehă
Telefon: +420 274 813 830
E-mail: podatelna@rrtv.czz

 

Provozovatel televizního vysílání:
AMC Networks Central Europe s.r.o.
Pobřežní 620/3
186 00 Praha
Česká republika
IČO: 27112501
Adresa sídla společnosti je zároveň kontaktní adresou.
Telefon: +420 251 081 333
E-mail: infocz@ce.amcnetworks.com, info@ce.amcnetworks.com

 

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
Adresa: Škrétova 44/6
120 00 Praha 2
Česká republika
Telefon: +420 274 813 830
E-mail: podatelna@rrtv.czz